خرید vpn

خطرناکترین تکنولوژی های جدید عصر نظارت چیست ؟

خطرناکترین تکنولوژی های جدید عصر نظارت چیست ؟

تکنولوژی مانند کدگذاری ، وی پی ان و تور به ما کمک می کنند تا از فضای خصوصی انلاین خود محافظت کنیم . اما تکنولوژی می تواند در جهت مخالف نیز عمل کند و به مامورها و جاسوس ها اجازه دهد تا درباره زندگی شخصی شما مطلع شوند که این مسئله افراد را می ترساند چون می دانند که تحت کنترل هستند . در مقاله زیر می خواهیم برای شما در مورد تکنولوژی های جدید صحبت کنیم و بگوییم که کدام یک خطرناک تر هستند. از کدام تکنولوژی ها باید بیشتر ترسید و چرا ؟ چه چیزی می تواند از ما در برابر انها محافظت کند ؟

بیشتر بخوانید